Privacy statement

Utrecht Jam verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Utrecht Jam wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Utrecht Jam (persoons)gegevens?

 • Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door deelnemers en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze activiteiten en bij een bezoek aan de Utrecht Jam website(s).
 • Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Utrecht Jam?

 • Utrecht Jam verzamelt contactgegevens zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan Utrecht Jam. Als je gebruik maakt van onze support hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.
 • In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Utrecht Jam, kan Utrecht Jam aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze activiteiten en website(s).
 • We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mail nieuwsbrieven worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

 • Utrecht Jam verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op voor het deelnemen aan activiteiten, het aanmaken van een account, de financiĆ«le administratieve afhandeling. Ook heeft Utrecht Jam gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen.
 • Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Utrecht Jam slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.
 • Utrecht Jam maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren en om de dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Derde ontvangers

 • Utrecht Jam verkoopt / verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

 • Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Utrecht Jam het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Utrecht Jam onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Utrecht Jam gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Utrecht Jam vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.
 • Merendeel van bovengenoemde rechten kan je zelf regelen via het Login van Utrecht Jam. Uiteraard kun je contact met ons opnemen via het contactformulier om van je rechten gebruik te maken.
 • Heb je het idee dat Utrecht Jam niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via het contactformulier.